Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 33 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

3847005
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
2430
9745
25073
3800504
42712
91386
3847005
ไอพีของคุณคือ : 100.28.0.143
Server Time: 2024-07-13 19:19:45
  • 10
  • mom

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (391)

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศ วันที่ 28 มีนาคม 2567
ประก่าศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
เรื่อง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
Page 1 of 21

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Untitled Document
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Written by

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


Written on Wednesday, 03 July 2024 07:20 Read more...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ ๖ บ้าน ใหม่สถานี ตำบลเมยวดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ ๖ บ้าน ใหม่สถานี ตำบลเมยวดี Written by

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ ๖ บ้าน
ใหม่สถานี ตำบลเมยวดี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เทศบาลตำบลเมย
วดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Written on Thursday, 13 June 2024 03:49 Read more...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางสามแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามแยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทางสามแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามแยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี Written by

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางสามแยกทางหลวงแผ่นดิน ทล.๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามแยกทางหลวงชนบท
ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๙๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เทศบาลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Written on Thursday, 13 June 2024 03:39 Read more...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สถานี ตำบลเมยวดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สถานี ตำบลเมยวดี Written by

ประการเทศบาลตำบลเมยวดี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ถึง หน้าวัดคู่เมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองนกเขียน - หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สถานี ตำบลเมยวดี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร เทศบาลตำบลเมยวดี อ.เมยวดี จ.้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Written on Friday, 31 May 2024 08:24 Read more...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสามเเยกทางหลวงเเผ่นดิน ทล. ๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามเเยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี Written by

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  ๖/๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางสามเเยกทางหลวงเเผ่นดิน ทล. ๒๔๑๘ ด้านข้างโรงเรียนเมยพิทยาคม ถึง สามเเยกทางหลวงชนบท ทล.๔๐๒๘ สายเมยวดี - ภูเขาทอง หมู่ที่ ๘ บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร เทศบาลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Written on Thursday, 23 May 2024 09:21 Read more...
Read All News


นายพิพิศ เวียงอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลเมยวดี

 โทร.093-298-3635

 

 

นายสุราช จำปา

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมยวดี

โทร.089-861-1354

พยากรณ์อากาศ

รางวัลกินฉลากกินแบ่งรัฐบาล

ราคาทองคำวันนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล

วีดิโอกิจกรรม

Untitled Document

หนังสือราชการสถ.