Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 9 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

2025663
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
294
2074
16248
1995248
62358
74118
2025663
ไอพีของคุณคือ : 3.225.221.151
Server Time: 2022-05-29 06:30:11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2565)

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ส่วนราชการ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ก.ค.- ก.ย.2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 เม.ย.- มิ.ย.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

รายงานแผนการใช้เงินในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2564

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2654)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค-ธ.ค.2563)

ประกาศ ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย.2563

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราฯคอนกรีตชั้นพื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางคำม่วงหวาน หมู่10 ไปสะพานห้วยกลอย ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

ประกาศ ผู้ชนะการประมูลเช่าสิทธิเช่าตลาดสดเมยวดี

ประกาศ ให้เช่าตลาดสดเมยวดี หมู่ที่6 บ้านใหม่สถานี โดยวิธีประมูล

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6

ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธ.ค.61(แบบสขร.1)

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาขายพัสดุ-ซากเตาเผาขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)พ.ย.61

ประกาศ ขายพัสดุ-ซากเตาเผาขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม2561

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน256

ประกาศ ขายพัสดุ-ซากอาคาร จำนวน 13 รายการ

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน ๔ ตัว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๖ บ้านใหม่สถานี

ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑

โครงการก่อสร้างอาคารโถงโล่งอเนกประสงค์เชื่อมระหว่างอาคารศพด.

โครงการก่อสร้างลานคสล.ศพด.ทต.เมยวดี

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่8บ้านราษฎรสามัคคี

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมถังน้ำเย็น ศพด.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.หมู่ที่1 บ้านหนองสองห้อง

ประกาศขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 45 รายการ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมว่างท่อคสล.

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) พ.ค.60

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) มี.ค.60

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.60

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ก.พ.60

โครงการก่อสร้างคสล.หมู่ที่11ต.เมยวดี (แบบปปช1.)

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ธ.ค.59

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) พ.ย59

แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ