Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 22 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

1517583
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
1673
1526
9973
1493469
31281
58357
1517583
ไอพีของคุณคือ : 3.238.248.200
Server Time: 2021-09-18 23:47:31

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 เม.ย.- มิ.ย.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

รายงานแผนการใช้เงินในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2564

ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2654)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค-ธ.ค.2563)

ประกาศ ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย.2563

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราฯคอนกรีตชั้นพื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางคำม่วงหวาน หมู่10 ไปสะพานห้วยกลอย ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

ประกาศ ผู้ชนะการประมูลเช่าสิทธิเช่าตลาดสดเมยวดี

ประกาศ ให้เช่าตลาดสดเมยวดี หมู่ที่6 บ้านใหม่สถานี โดยวิธีประมูล

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6

ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธ.ค.61(แบบสขร.1)

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาขายพัสดุ-ซากเตาเผาขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)พ.ย.61

ประกาศ ขายพัสดุ-ซากเตาเผาขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม2561

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน256

ประกาศ ขายพัสดุ-ซากอาคาร จำนวน 13 รายการ

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน ๔ ตัว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๖ บ้านใหม่สถานี

ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑

โครงการก่อสร้างอาคารโถงโล่งอเนกประสงค์เชื่อมระหว่างอาคารศพด.

โครงการก่อสร้างลานคสล.ศพด.ทต.เมยวดี

โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่8บ้านราษฎรสามัคคี

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมถังน้ำเย็น ศพด.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.หมู่ที่1 บ้านหนองสองห้อง

ประกาศขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 45 รายการ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมว่างท่อคสล.

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) พ.ค.60

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) มี.ค.60

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.60

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ก.พ.60

โครงการก่อสร้างคสล.หมู่ที่11ต.เมยวดี (แบบปปช1.)

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ธ.ค.59

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) พ.ย59

แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ