Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 35 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

3846893
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
2318
9745
24961
3800504
42600
91386
3846893
ไอพีของคุณคือ : 100.28.0.143
Server Time: 2024-07-13 18:34:29

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (249)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับเทศบาลตำบลเมยวดี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(รอบ 6 เดือน)
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิดจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านราษฎรสามีคคี หมู่ที่ 8 สายข้างไปรษณีฝั่งทิศตะวัดออก - ถนนลาดยางทางหลวง 2481 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่11 - หมู่ที่ 5 สายสามแยกบ้านนายณรงค์ ชมเชยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตําบลเมยวดีประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดในก่อน/ ขณะ/ หลังปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567"
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ ขณะ/ หลังปฎิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ซึ่งอยู่ในที่เทศบาลตำบลเมยวดีแห่งใหม่ (ต้นยูคาลิปตัส)
ประการเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อเทศบาลตำบลเมยวดี พ.ศ.2566
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
ประกาศเทศบาลตำบลเมยวดี เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมยวดี
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตำบลเมยวดี
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมยวดี
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมยวดี
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมยวดี
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมยวดี
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมยวดี
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมยวดี
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมยวดี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับเทศบาลตำบลเมยวดี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)