Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 24 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

893190
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
1488
1591
5757
878194
9197
30429
893190
ไอพีของคุณคือ : 18.208.126.130
Server Time: 2020-07-08 21:42:40

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (71)

เชิญชวนบุคคลภายในร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.เมยวดี พ.ศ.๒๕๖๑
รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ2562
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเมยวดี ปีพ.ศ.2560
ประกาศ เรื่องการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)ประจำปี๒๕๖๐
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.๒๕๔๐
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.๒๕๔๐
การยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปีพ.ศ.2560
เทศบาลตำบลเมยวดีร่วมกับส่วนราชการอำเภอเมยวดี "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ ที่ว่าการอำเภอเมยวดี
นายกเทศมนตรีเปิดประชุมประจำเดือน กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
ประชุมกำหนดราคาค่าเฉลี่ยค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร
พิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด
ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา๔ปี ( พ.ศ. 2561-2564)
พิธีสวดมนต์ถวายอาลัย ณ วัดคู่เมือง ต.เมยวดี
ทต.เมยวดีร่วมงานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเมยวดี
ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สรุปโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมยวดี ประจำปี2559
มหกรรมสุขภาพ หมื่นลดหมื่นเพิ่ม เติมความสุข
แสดงมุฐิตาจิตผอ.บุญช่วย จำปาจันทร์ เกษียณอายุราชการ
พิธีทำบุญตักบาตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมยวดี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,วันเวลา,สถานที่สอบ
โครงการวันธรรมสวนะและปฎิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา
เทศบาลตำบลเมยวดี รับสมัครพนักงานจ้างฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
เทศบาลตำบลเมยวดีร่วมกับโรงพยาบาลเมยวดีซ้อมแผนอุบัติเหตุ
ประชาอาสาปลูกป่า80ล้านกล้า80พรรษามหาราชินี
การติดตามผลโครงการหมู่บ้านศีล5
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดปลอดโรค
โครงการลดพุงลดโรค
รับมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอสม.
อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ12สิงหา มหาราชินี
อบรมครัวเรือนต้นแบบการจัดการสุขภาพดี วิถีพอเพียง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมยวดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ผู้บริหาร,พนักงานฯร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ
นายกเทศมนตรีสำรวจถนนที่ชำรุดเพื่อซ่อมแซมและแก้ไข
เทศบาลตำบลเมยวดีปั่นรณรงค์ไปออกเสียงประชามติ
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลฯ
เทศบาลตำบลเมยวดีขอเชิญชวนประชาชนร่วมกัน
เทศบาลตำบลเมยวดี โดยนายสมศักดิ์ อินทรวิเชียร
เทิดไท้องค์ราชันฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลเมยวดี ช่วยกัน
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาลผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ
เทศบาลตำบลเมยวดีจัดโครงการอบรมสัมนาเพิ่ม
เนื่องด้วยทางเทศบาลตำบลเมยวดีได้จัดงานกีฬาตำบล
เนื่องด้วยทางเทศบาลตำบลเมยวดีได้จัดงานกีฬาตำบล