Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ลิงค์หน่วยงานราชการ

ออนไลน์

We have 19 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชม

893275
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่ผ่านมา
สถิติทั้งหมด
1573
1591
5842
878194
9282
30429
893275
ไอพีของคุณคือ : 18.208.126.130
Server Time: 2020-07-08 22:52:00

สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมยวดี

   
   นายอณุชา เถรวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
นางสาวกานต์ดา  เหล่าเคน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประนอม  บุตรวัง
นักทรัพยากรบุคคลปชำนาญการ
 นางสีดา  เศฐมาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนชำนาญการ
นางสาวจิราภรณ์  พระวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายหนึ่ง  พรรณโรจน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติงาน
นายชิตชล นันต์จันทึก
ผู้ช่วยนิติกร 
นางสาวสรธัญญา  แสนตรี
คนงานทั่วไป
 นางสาวพรมพิศ  สายรัตน์
คนงานทั่วไป
นายประพนธ์  จันเจือ
พนักงานขับรถยนต์
 
นางรจนา  คณาศรี
คนงานทั่วไป
นางสาวนันทนา  ถึงแสน
คนงานทั่วไป
 นายไทยรัฐ  เสาะใสย
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
     
 นายนรินทร์  สาริพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสงกา  กล้าหาญ
นักการภารโรง
 นางปัจพาณ์  ศรีมาตา
คนงานทั่วไป
     
นายอัมพร  กลิ่นเกล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุริยา  ราชปัญญา
คนงานประจำรถขยะ
 นายเชียวชาญ  เบื้องบน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายนิยม  ไชยแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายวรวุฒิ  สุทธิบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ  โพธิ์วัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
     
   
นายทักษิน  กาสุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจำลอง  สวัสดิผล
พนักงานจ้างเหมาบริการ